ТОВ НВП "Техвестсервіс"

Звіт щодо виконання функцій з аеронавігаційного обслуговування

ВСТУП

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХВЕСТСЕРВІС» (далі - ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС») відповідно до ПТЕ РТЗ ЦА-2007 та Договорів з Державним підприємством обслуговування повітряного руху України Украерорух (далі - Украерорух) взяті на себе функції з технічного обслуговування, ремонту та забезпечення використання за призначенням (оперативний контроль працездатності, чергування персоналу, резервування, збереження обладнання та майна об'єктів при чергуванні, оперативні умикання/вимикання) обладнання РЕЗ AFIS органів AFIS та аеродромів AFIS Тернопіль, Черкаси, Житомир (Озерне), згідно з режимом роботи об'єктів.

Відповідно до обов'язків взятих на себе, ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» забезпечує стабільне та якісне обслуговування обладнання, здійснює нагляд за безпекою польотів у системі організації повітряного руху, оперативно усуває недоліки.

Керівництвом ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» створено структуру, що динамічно розвивається та забезпечує професіональне виконання покладених на неї завдань, у відповідності із сучасними міжнародними і європейськими тенденціями у частині організації та забезпечення послуг авіаційного зв'язку, навігації та спостереження для обслуговування руху у повітряному просторі України (далі - послуги CNS).

 

1. Оцінка рівня та якості надання послуг

У 2015 році працівниками ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» на об'єктах AFIS органів AFIS та аеродромів AFIS Тернопіль, Черкаси, Житомир (Озерне) (у зв'язку із рішенням Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (наказ №235 від 10.07.2015 р.) щодо припинення надання послуг з польотно-інформаційного обслуговування на аеродромі Житомир (Озерне), ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» з 01.10.2015 р. припинило технічне обслуговування, ремонт та використання за призначенням обладнання авіаційного повітряного зв’язку «земля-повітря» та пеленгаційного обладнання на зазначеному вище аеродромі) було взято на обслуговування 89 (вісімдесят дев'ять) одиниць обладнання РЕЗ. Із них:

 • 7 (сім) одиниць навігаційного обладнання;
 • 68 (шістдесят вісім) одиниць засобів зв'язку;
 • 14 (чотирнадцять) одиниць засобів резервного живлення (дизельних електростанцій (ДЕС)) (згідно розпорядження директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України №24 від 15.04.2015 р. технічне обслуговування, ремонт та використання за призначенням ДЕС з 01.05.2015 р. виконується спеціалістами Украероруху).

Всі функції з технічного обслуговування, ремонту та забезпечення використання за призначенням обладнання фахівці ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» виконували вчасно та якісно, згідно діючого регламенту ТО, у якому визначені періодичність та обсяг ТО по кожному з об'єктів.

За звітний період не було зафіксовано випадків порушення у роботі наземних засобів РТЗ з вини особового складу ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС».

В період з 01.01.2015 р. по 31.12. 2015 р. на об'єктах AFIS органів AFIS та аеродромів AFIS Тернопіль, Черкаси, Житомир (Озерне) було зафіксовано 27 (двадцять сім) випадки відключення зовнішньої промислової електричної мережі живлення об'єктів РТЗ. З них

 • об'єкт AFIS Тернопіль - 1 (один) раз;
 • об'єкт AFIS Житомир - 1 (один) раз;
 • об'єкт AFIS Черкаси - 25 (двадцять п'ять) разів.

У всіх випадках вчасно спрацьовували джерела резервного живлення та забезпечували безперебійне постачання електроенергії, що характеризує роботу фахівців ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» з технічного обслуговування ДЕС як якісну.

За звітний період не було зафіксовано випадків порушення безпеки та регулярності польотів, що пов'язані з технічною експлуатацією наземних засобів РТЗ працівниками ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС».

В період з 23.04.2015 р. по 24.04.2015 р. працівниками Державіаслужби України було проведено аудит об'єкта AFIS органу AFIS та аеродрому Житомир (Озерне). Виявлено 2 (дві) невідповідності в організаційно-технічній структурі об'єкту та надано 3 (три) рекомендації. Всі невідповідності були вчасно ліквідовані згідно чинного законодавства.

В цілому рівень та якість надання послуг фахівцями ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» в 2015 р. треба оцінити як задовільні.

У 2016 р. керівництвом ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» планується комплекс заходів направлених на підвищення рівня та якості надання послуг. Основні з них це підвищення кваліфікації фахівців шляхом проведення навчання, семінарів, тощо та покращення матеріально-технічної бази підрозділів РТЗ.

 

2. Характеристики провайдера в порівнянні з тими,
що визначені в бізнес-плані та узгоджені в річному плані

Згідно бізнес-плану розрахованому до 2017 р. включно, основні види діяльності ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» становлять:

 • Обслуговування та ремонт засобів радіолокації, навігації метеорології та зв’язку;
 • Експлуатаційна підтримка та модернізація технічних засобів керування повітряним рухом;
 • Розробка, модернізація, інсталяція та підтримка програмного забезпечення для автоматизованих систем керування повітряним рухом;
 • Здійснення перевірок та інспекцій з додержання правил та порядку експлуатації обладнання авіаційного зв'язку, навігації та спостереження (радіолокації, метеорології);
 • Проведення експертної оцінки стану наземних радіотехнічних засобів і надання висновку про подальшу експлуатацію з визначенням відповідного строку;
 • Здійснення технічної підтримки і сервісного обслуговування засобів авіаційного зв'язку, навігації та спостереження (радіолокації та метеорології) та систем керування повітряним рухом;
 • Здійснення ремонту, продовження ресурсу засобів авіаційного зв'язку, навігації та спостереження (радіолокації та метеорології);
 • Інсталяція та інтеграція радіолокаційних і метеорологічних комплексів, навігаційних систем та систем зв'язку;
 • Наземні налаштування режимів роботи систем для проведення льотної перевірки.

У звітному періоді підрозділами РТЗ ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» повністю виконано заплановані обсяги з технічного обслуговування та ремонту засобів зв'язку, навігації та спостереження. Завдяки цьому користувач (Украерорух) отримав якісні послуги з

 • авіаційного повітряного зв'язку «земля-повітря» для забезпечення польотно-інформаційного обслуговування та при необхідності диспетчерського обслуговування;
 • забезпечення у повітряному просторі сигналів NDB, на об'єктах AFIS органів AFIS та аеродромів AFIS Тернопіль, Черкаси, Житомир (Озерне).

Не все заплановане у звітному періоді вдалося виконати. Так в плани підприємства на 2015 р. входили модернізація та оновлення засобів радіозв'язку та навігації на аеродромах AFIS, які передані йому в експлуатацію Украерорухом та інших об'єктах. Враховуючи тяжке економічне становище основного покупця аеронавігаційних послуг, Украероруху, введення в експлуатацію систем авіаційного повітряного електрозв'язку на об’єктах Черкаси, Ужгород, Івано-Франківськ та Запоріжжя відкладено на 2016 р.

 

3. Фінансові результати

Основними прибутковими частинами господарської діяльності відділів РТЗ ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» є оплата користувача послуг (Украерорух) за технічне обслуговування та ремонт обладнання РЕЗ AFIS органів AFIS та аеродромів AFIS Тернопіль, Черкаси, Житомир (Озерне).

За звітний період фахівцями відділів РТЗ ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» надано наступний об'єм послуг:

Об’єктиТО-1ТО-2ТО-3ТО-4ТО-5ТО-6Ремонт
Відділ РТЗ AFIS Черкаси 7506 930 216 45 65 3 0
Відділ РТЗ AFIS Тернопіль 3749 390 169 37 31 9 0
Відділ РТЗ AFIS Житомир (Озерне) 1455 149 62 11 18 3 0
РАЗОМ: 15644 1951 521 90 122 30 0

 

4. Інформація про проведену роботу в рамках формального
консультаційного процесу з користувачами обслуговування

Протягом 2015 року фахівці ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» постійно підтримували двосторонній зв'язок з фахівцями Украероруху. Так як діючий Договір між ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» та Украерорухом закінчується у 2015 p., фахівцями сторін було розроблено та вдосконалено план співпраці на 2016 -2018 pp. Основою плану являється уточнений перелік обладнання, необхідного для якісного функціонування об'єктів.

Протягом 2015 року працівниками структурних підрозділів Украероруху, зокрема РСП «Київцентраеро» та Львівського РСП, на правах власника обладнання, були проведені інспекції об'єктів з метою перевірки повноти якості надання послуг з боку ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС». За результатами інспекцій були виявлені не значні недоліки які оперативно були усунені працівниками ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС».

У 2015 р. ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» увійшло в Асоціацію «Аеропортів України» ЦА, що дозволяє активніше приймати участь в підтриманні на потрібному технічному рівні обладнання ЗНС. В рамках проекту ведуться перемови між сторонами про залучення фахівців ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» для технічного обслуговування та ремонту обладнання в аеропортах м. Львів, м.Херсон, М.Запоріжжя.

 

5. Інформація про людські ресурси, політику в даному напрямку

Згідно штатного розпису, затвердженого керівником ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС», у 2015 році кількісний та якісний склад фахівців підприємства, що задіяні в наданні послуг з аеронавігаційного обслуговування, виглядає наступним чином:

штатний розпис
N з/пНазва структурного підрозділуПосадаКод класифікатора професійКількість штатних одиницьКількість фахівців з вищою освітоюКількість фахівців з середньо-технічною освітоюПримітка
1 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Черкаси Начальник відділу 1226.2 1 1 -  
2 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Черкаси технік електрозв'язку 3114 8 5 2  
3 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Черкаси інженер електрозв'язку 2144.2 2 1 1  
4 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Черкаси електромеханік 3113 1 - 1 Звільнено 3 01.05.15р.
5 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Тернопіль Начальник відділу 1226.2 1 1 -  
6 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Тернопіль технік електрозв'язку 3114 2 - 2  
7 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Тернопіль технік з р/н та р/л 3114 1 - 1  
8 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Тернопіль електромеханік 3113 1 - 1 3 01.06.15р. радіотехнік
9 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Житомир Начальник відділу 1226.2 1 1 - Звільнено 3 01.10.15р.
10 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Житомир технік з р/н та р/л 3114 1 - 1 Звільнено 3 01.10.15р.
11 Орган AFIS та аеродром AFIS м. Житомир технік електрозв'язку 3114 1 - 1 Звільнено 3 01.10.15р.
  УСЬОГО:     20 9 10  

Не обтяжений великим адміністративним персоналом, ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» концентрує свою увагу на високому професійно-технічному та технологічному рівні служб та підрозділів підприємства. Функціональний розподіл та розподіл відповідальності керівного складу відповідає вимогам ефективного виконання завдань та визначається установчими документами.

Зокрема, засади технічного розвитку та діяльності підприємства розробляються керівним складом підприємства і реалізуються Головним інженером та керівниками підпорядкований йому підрозділів.

Кваліфіковані інженери та технічні працівники мають значний досвід обслуговування наземного обладнання авіаційного електрозв'язку, навігації та спостереження, регулярно проходять навчання та стажування на підприємствах-виробниках сучасних засобів авіаційного зв'язку, навігації та спостереження. Підприємство укомплектоване персоналом для надання послуг з аеронавігаційного обслуговування в частині організації та забезпечення авіаційного зв'язку, навігації та спостереження, а також має у своєму складі відділені підрозділи AFIS, які безпосередньо надають послуги аеронавігаційного обслуговування за типом CNS на позиціях встановлення обладнання.

Інженерний та технічний персонал на регулярній основі проходить стажування та підвищення кваліфікації на підприємствах-виробниках наземного обладнання зв'язку, навігації та спостереження, приймає активну участь у інсталяції та введенні в експлуатацію зазначеного обладнання, забезпечує його високопрофесійне технічне обслуговування та ремонт. Високий рівень технічної та професійної підготовки персоналу та його залучення до процесів технічного обслуговування та нагляду дозволяє мінімізувати технічні та технологічні ризики щодо стану та працездатності обладнання та забезпечити високу якість послуг CNS користувачам.

У 2015 р. на підприємстві постійно діяла Кваліфікаційна Комісія з перевірки професійної підготовки персоналу ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС». До складу комісії входять провідні фахівці підприємства. В звітному періоді Комісія провела чотири засідання з перевірки знань персоналу ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС», за результатами яких було допущено до самостійної роботи чотирьох працівників підприємства.

На підприємстві на регулярній основі проводяться семінари та навчання. ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» гарантує, що технічний та інженерний персонал володіє достатніми знаннями та розумінням щодо:

 • обслуговування та експлуатації технічних засобів для надання послуг CNS;
 • потенціальних ефектів своєї роботи з точки зору безпеки;
 • обмежень, які можуть мати місце у сфері його діяльності.

На підприємство також наявні:

 • усі документальні підтвердження компетенції персоналу, залученого до надання послуг CNS;
 • графіки роботи персоналу з метою забезпечення високої ефективності та безперервності технічного обслуговування;
 • кваліфікаційні схеми для технічного персоналу та політика професійного росту персоналу;
 • плани підготовки та заходи щодо недостатньо підготовленого персоналу.

ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» має механізм та процедури для випадків, коли фізичний та інтелектуальний (психічний) стан співробітника піддається сумніву.

На підприємстві провадиться постійна підтримка та оновлення бази даних щодо:

 • персональної відповідальності за заходи безпеки;
 • фіксування кваліфікації технічного та операційного персоналу;
 • визначення розміщення та обов'язків призначеного технічного та операційного персоналу.

ТОВ «НВП «ТЕХВЕСТСЕРВІС» підтверджує, що робочі методи та процедури, які застосовуються на підприємстві для надання послуг з авіаційного електрозв'язку, навігації та спостереження сумісні з реалізацією стандартів, зазначених у додатку 10 (томи І-V) до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

ООО НПП "Техвестсервис"

08138, Киевская область,
с.Софиевская Борщаговка,
ул. Толстого, 8
тел (044) 594-99-77
тел/факс (044) 594-99-78

Top