ТОВ НВП "Техвестсервіс"

Критерії відбору та оцінки 2016

Критерії відбору та оцінки інженерно-технічних працівників на посади ТОВ ”НВП”ТЕХВЕСТСЕВІС”

Такими критеріями являються: 

 • професійні
 • ділові
 • морально-психологічні
 • інтегральні.

Професійні критерії - це характеристики професійних знань, умінь, навичок, професійного досвіду працівника, його кваліфікації, результатів праці.

Ділові критерії характеризують організованість, відповідальність, ініціативність, ефективність діяльності інженерно-технічного персоналу.

Морально-психологічні критерії розривають такі особливості працівника, як здатність до самооцінки, чесність, справедливість, психологічна стійкість.

Інтегральні критерії - це характеристики, які одержують на основі багатьох інших притаманних працівнику якостей і показують на його авторитет, стан здоров' я, загальну культуру, культуру мислення, мови.

Якості оцінки інженерно-технічних працівників на посади ТОВ ”НВП”ТЕХВЕСТСЕВІС”:

 1. 1. Професійні якості:
  1. 1.1. Професійні знання;
  2. 1.2. Професійні уміння та навички;
  3. 1.3. Знання документів, які регламентують службову діяльність;
  4. 1.4. Здатність до накопичення та оновлення професійного досвіду;
  5. 1.5. Сутність реалізації досвіду на займаній посаді;
  6. 1.6. Здатність до творчого використання професійного досвіду.
 2. 2. Ділові якості:
  1. 2.1. Організованість у практичній діяльності;
  2. 2.2. Відповідальність та виконавчість;
  3. 2.3. Ініціативність
  4. 2.4. Самостійність рішень та дій;
  5. 2.5. Якість кінцевого результату діяльності
 3. 3. Морально психологічні якості:
  1. 3.1. Гуманність;
  2. 3.2. Здатність до самооцінки:
  3. 3.3. Етика поведінки;
  4. 3.4. Стиль спілкування;
  5. 3.5. Дисциплінованість;
  6. 3.6. Справедливість;
  7. 3.7. Чесність;
  8. 3.8. Здатність адаптуватись до нових умов;
  9. 3.9. Лідерство.
  10. 3.10. Здатність ставити інтереси організації вище особистих;
  11. 3.11. Моральна стійкість
  12. 3.12. Здатність створювати добрі відносини зі всіма працівниками;
  13. 3.13. Прагнення підвищувати свій рівень знань та умінь;
  14. 3.14. Уміння відкрито визнати свою помилку та виправити її;
  15. 3.15. Бережливе ставлення до власності.
 4. 4. Інтегральні якості:
  1. 4.1. Авторитарність;
  2. 4.2. Інтенсивність (працездатність);
  3. 4.3. Культура мислення і мови;
  4. 4.4. Комунікативність;
  5. 4.5. Загальна культура;
  6. 4.6. Культура роботи з документами.

Основними показниками ділової оцінки інженерно-технічних працівників ТОВ ”НВП”ТЕХВЕСТСЕВІС” є:

 1. Результативність праці.
 2. Професійна поведінка.
 3. Особистісні якості.

Наукові дослідження останніх років показали, що логіка вчинків та дій людини пов' язана не з тими чи іншими окремими якостями, а з усією сукупністю якостей особистості. Іншими словами, окремі якості впливають на діяльність не безпосередньо, а через те ціле, у яке вони зливаються, створюючи особистість. Тому підхід з цих позицій дає можливість зрозуміти глибше не тільки ці якості, але й особистість у цілому. Тільки при такому підході виникає те, що відрізняє кожну людину, складає індивідуальність, визначає логіку її поведінки і дає можливість передбачати цю поведінку в нових ситуаціях.

При такому розумінні цілого значно полегшується вирішення питання не тільки про майбутню поведінку працівника, а й про те, які якості треба виховувати і розвивати.

Ігнорування цих закономірностей приводить до виникнення конфліктів, плинності персоналу, порушень трудової дисципліни, зниження продуктивності праці і якості послуг.

ООО НПП "Техвестсервис"

08138, Киевская область,
с.Софиевская Борщаговка,
ул. Толстого, 8
тел (044) 594-99-77
тел/факс (044) 594-99-78

Top