ТОВ НВП "Техвестсервіс"

Політика ТВС у сфері якості

Стратегічною метою підприємства є вихід на позиції лідерства по наданню якісних послуг з організації та забезпеченню технічної експлуатації наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів

Політика підприємства в сфері якості базується на засадах міжнародного стандарту якості ISO 9001:2008 і спрямована на гарантоване забезпечення вимог та очікувань споживачів по наданню послуг на рівні, визначеному світовим ринком, і безперервне підвищення якості цих послуг з використанням ефективного зворотного зв'язку із споживачами.

Основними принципами Політики підприємства в сфері якості є:

 • Максимальне задоволення вимог та очікувань споживачів.
 • Лідерство та персональної відповідальності керівників усіх рівнів.
 • Професіоналізм та компетентність працівників.
 • Системний ти процесний підхід до менеджменту.
 • Прозорість та логічність процесів прийняття рішень.
 • Корпоративна культура.
 • Високі технології.
 • Оптимізація видатків.
 • Здоров'я та безпека.

Реалізація Політики підприємства в сфері якості здійснюється шляхом:

 • впровадження, забезпечення ефективного функціонування та безперервного вдосконалення системи менеджменту якості, яка охоплює всі процеси і працівників підприємства і відповідає його стратегічній меті;
 • залучення всіх працівників до культури якості та стимулювання їхньої участі в її забезпеченні;
 • безперервного вдосконалення змісту та розширення номенклатури послуг з урахуванням розвитку технологій;
 • збалансованості теоретичної та практичної підготовки фахівців:
 • постійного оновлення та модернізації матеріально-технічної бази підприємства;
 • інформатизації процесів діяльності підприємства.
 • вивчення та впровадження в робочий процес кращих вітчизняних та зарубіжних досягнень;
 • безперервного самоконтролю та самоаналізу на всіх рівнях.

Працівники ТОВ НВП "ТЕХВЕСТВЕРВІС" є компетентними фахівцями в своїй царині діяльності і особистою працею та здобутками в роботі докладають зусиль до того, щоб підприємство здобувало заслужене визнання та посідало гідне місце на світовому ринку по наданню послуг в авіаційній сфері. ТОВ НВП "ТЕХВЕСТВЕРВІС" приділяє особливу увагу ролі працівників у процесах забезпечення якості при наданні послуг.

Керівництво підприємства с лідером в реалізації Політики в сфері якості і зобов’язується здійснювати необхідне організаційне, матеріально-технічне забезпечення і підтримку діяльності працівників підприємства, спрямовану на реалізацію його потенціалу.

ООО НПП "Техвестсервис"

08138, Киевская область,
с.Софиевская Борщаговка,
ул. Толстого, 8
тел (044) 594-99-77
тел/факс (044) 594-99-78

Top